Wat is si­te-supp­ly? 

Een een­vou­d­ig cms waarmee iede­reen een profes­s­ione­le websi­te kan be­gi­n­nen, on­derho­u­den en uitbrei­den. Het cms van si­te-supp­ly is echte inline editor en daar­door zeer een­vou­d­ig te be­dienen. Zon­der tec­h­ni­sc­he ke­n­nis kan iede­reen een websi­te be­gi­n­nen en uitbrei­den. Dankz­ij de uni­eke opzet kunt u zich weer ric­h­ten op waar het om gaat: de in­h­o­ud. En daar­mee dus ook het co­n­ta­ct met uw bezoe­k­ers en/of (po­ten­tiële) kl­anten.

Ervaar 't zelf

Het CMS van site-supply is volledig WYSIWYG en daarmee eenvoudig te bedienen. Zonder technische kennis kan iedereen een website beginnen en uitbreiden. Dankzij de unieke opzet kunt u zich weer richten op waar het om gaat: de inhoud. En daarmee dus ook het contact met uw bezoekers en / of (potentiële) klanten. We nodigen u graag uit om een gratis demo-website te starten: Probeer site-supply gratis! 

Online diensten

site-supply is een SaaS-dienst: Software as a Service. Dit betekent dat u het cms gebruikt via internet, op onze servers. U hoeft zelf niet te investeren in software en apparatuur. Omdat wij de software in eigen beheer houden, bent u altijd gegarandeerd van de nieuwste snufjes en de laatste updates. 

Liever online demonstratie

Geen tijd om zelf alles te bekijken? We laten u graag online zien hoe makkelijk het cms werkt.
Neem contact met ons op.

Modulair

Het site-supply cms bestaat uit verschillende modules. Op die manier gebruikt u alleen wat nodig is en betaalt u nooit teveel. Een site-supply website is altijd en eenvoudig uit te breiden met:

  • webshop functionaliteit
    start met verkopen online
  • nieuwsbrieven
    adressen verzamelen en nieuwsbrieven versturen 
  • database online
    je content doorzoekbaar online