Gegevens


Vul hier het gemiddelde jaarlijkse aardgasverbruik in van de aardgasketel(s) die je mogelijk wilt vervangen door een houtgestookte ketel.


Vul hier het (totaal)vermogen in van de aardgasketel(s) die je mogelijk wilt vervangen door een houtgestookte ketel.


Het betreft hier het kale leveringstarief, dus exclusief energiebelasting en BTW. Het leveringstarief staat op de jaarnota van je energieleverancier.


Een realistische marktprijs in 2012 is zo'n 40,- per ton (bij een vochtpercentage van 40%). Afhankelijk van het benodigde transport kan dit 5,- per ton meer of minder zijn.


De gemiddelde aardgassprijsstijging in de afgelopen 15 jaar was 4,6% (bron: gegevens CBS, kleinverbruikers).


Van de prijsstijging van biomassa zijn helaas weinig gegevens beschikbaar en is moeilijk in te schatten. Een veilige inschatting is de prijsstijging van aardgas aanhoud. Je mag natuurlijk naar eigen inzicht een getal invullen.


Conclusie

Het betreft hier een globale indicatie van de kosten en opbrengsten. Indien van toepassing zijn alle bedragen vermeerderd met BTW. De investeringen bestaan uit een raming voor de kosten van een complete houtgestookte installatie. Er is gerekend met onderhoudskosten van 5% van de investeringen en afvoerkosten van as van 100,- per ton. Verder is er gerekend met besparingen op aardgaskosten bestaande uit het leveringstarief, de energiebelasting van 2012 (toenemend met hetzelfde percentage als de aardgasprijsstijging) en BTW (indien van toepassing). In de berekeningen zijn geen rentelasten voor vreemd vermogen meegenomen. In de berekeninge is geen rekening gehouden met extra arbeid (ontvangen hout, bijvullen voorraadbunker en verhelpen eventuele storingen). Doorgaans is 1 tot 3 uur per week nodig.

Investeringen 0
Gemiddelde jaarlijkse operationele kosten 0 /jaar (onderhoud, hout en as-afvoer)
Gemiddelde jaarlijkse besparingen 0 /jaar (aardgas)
Netto jaarlijkse besparingen (gemiddeld) 0 /jaar


Ontwikkeld door Ekwadraat. Bovenstaande berekening is indicatief, aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.