Gegevens


Kleinverbruikers (waaronder de meeste agrariërs ook vallen) hebben een aansluiting kleiner of gelijk aan 3 x 80A. Kleinverbruikers kunnen de geproduceerde elektriciteit salderen; verrekenen tegen het elektriciteitstarief inclusief energiebelasting en BTW (indien van toepassing). Bij een aansluiting groter dan 3 x 80 is salderen niet mogelijk en wordt gerekend met opbrengsten bestaande uit het kale leveringstarief.


Het betreft hier het kale leveringstarief, dus exclusief energiebelasting en BTW. Als je hoog- en laagtarief hebt, neem dan het gemiddelde daarvan. Het leveringstarief (doorgaans tussen 6 €ct en 8 €ct) staat op de jaarnota van je energieleverancier.


De gemiddelde elektriciteitsprijsstijging in de afgelopen 15 jaar was 4,1% (bron: gegevens CBS, kleinverbruikers).
De meeste agrarische daken hebben een hellingshoek van 20°. In geval van een plat dak (0°) is verondersteld dat de zonnepanelen optimaal georiënteerd worden.


In geval van een plat dak (0°) is de zuidoriëntatie niet van invloed (het maakt dan niet uit wat je hier invult).


Conclusie

Het betreft hier een globale indicatie van de kosten en opbrengsten. Indien van toepassing zijn alle bedragen vermeerderd met BTW. De investeringen bestaan uit een raming voor de kosten van panelen, omvormers en montage (hierbij is uitgegaan van A-kwaliteit onderdelen en is ruim gerekend). Er is gerekend met operationele kosten van 1% van de investeringen voor onderhoud en verzekering. Verder is er gerekend met besparingen op elektriciteitskosten bestaande uit het leveringstarief, de energiebelasting van 2012 (toenemend met hetzelfde percentage als de elektriciteitsprijsstijging) en BTW (indien van toepassing). Er is rekening gehouden met een afname van de efficiëntie van de zonnepanelen van 0,9% per jaar (dit is de ondergrens, de meeste panelen presteren beter). In de berekeningen zijn geen rentelasten voor vreemd vermogen meegenomen.

Algemeen
Benodigd piekvermogen 0 Wp
Voor een productie van 0 kWh/jaar
Investering per Wattpiek 0 /Wp inclusief panelen, omvormers, montage en BTW (indien van toepassing), A-kwaliteit, ruim gerekend
Benodigd dakoppervlak 0 m2
Investeringen
De benodigde investeringen zijn 0 inclusief panelen, omvormers, montage en BTW (indien van toepassing), A-kwaliteit, ruim gerekend
met een éénmalige herinvestering in de omvormers van 0
Totale investeringen in 25 jaren 0
Totale operationele kosten in 25 jaren 0 verzekering en onderhoud
Totale kosten in 25 jaren 0
Besparingen
Totale besparingen exclusief elektriciteitsprijsstijging 0,00
Bruto besparingen in 25 jaren 0
Netto besparingen in 25 jaren 0


Ontwikkeld door Ekwadraat. Bovenstaande berekening is indicatief, aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.